POSDRU/107/1.5/S/80272
Proiectul POSDRU/107/1.5/S/80272 este parte a Progra- mului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unul dintre programele finanţate din Fondul Social European în România în perioada 2007-2013, gestionat de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Parteneri
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1. „Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul dezvoltării şi creşterii economice” Domeniul major de intervenţie: 1.5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării Titlul proiectului: Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere
Cod Contract: POSDRU/107/1.5/S/80272 Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

Programe doctorale performante pentru formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii
Contract nr. : POSDRU/107/1.5/S/80272
Beneficiari:  
   Coordonator [CO] Universitatea din Oradea
   Partener 1.    [P1] Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad
   Partener 2.    [P2] Universitatea “Petru Maior” din Targu Mures
Perioada de derulare: 01.10.20010 - 30.09.2013
Valoare: 6.485.968,55 lei

Obiective:

Obiectivul general este imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin implementarea unor programe doctorale competitive intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela, bazate pe sprijin financiar consistent si menite sa faca din cariera de cercetare o optiune mai atractiva, determinanta pentru societatea bazata pe cunoastere. Obiectivul general se concretizeaza in urmatoarele obiective specifice: 1. Cresterea atractivitatii si imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in conditii de sustinere financiara adecvata a 40 doctoranzi in urmatoarele domenii de doctorat: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Inginerie Electrica, Inginerie Energetica, Inginerie Industriala, Istorie, domenii prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013; 2. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale cu scopul cresterii performantelor in cercetarile efectuate; 3. Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 40 doctoranzi; 4. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne de TIC; 5. Includerea in programele de pregatire a doctoranzilor a unor sesiuni menite sa dezvolte capacitatea de publicare stiintifica, competentele de management al cercetarii, spiritul antreprenorial.
Meniu

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"