Acest site este cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în OAMENI
POSDRU/59/1.5/S/1
Proiectul POSDRU/59/1.5/S/1 este parte a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unul dintre programele finanţate din Fondul Social European în România în perioada 2007-2013, gestionat de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Parteneri
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Rapoarte

Programul operaţional Sectorial Dezvolarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa Prioritară 1. "Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul dezvoltării şi creşterii economice"

Domeniul major de intervenţie 1.5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.

 

Contract nr. : POSDRU/59/1.5/S/1
Beneficiar: Universitatea din Oradea
Perioada de derulare: 01.10.2008 - 30.09.2011
Valoare: 3.222.819 lei

Obiective:

Îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin oferirea unor programe doctorale competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate crescută transnaţională, inclusiv prin facilitarea obţinerii de diplome în cotutelă, bazate pe sprijin financiar consistent şi menite să facă din cariera în cercetare o opţiune mai atractivă.


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Meniu